Szkolenie Pierwszej Pomocy

Home / Szkolenie Pierwszej Pomocy
Szkolenie Pierwszej Pomocy

Szkolenie Pierwszej Pomocy

Fundacja EMS PL zaprasza na kursy pierwszej pomocy dla firm.

Nowelizacja Kodeksu Pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.1460) nakłada na pracodawcę obowiązek wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz zapewnienie ich przeszkolenia.

W związku z tym wychodzimy Państwu naprzeciw jednocześnie zapraszając na kurs pierwszej pomocy (BLS) organizowany przez naszą Fundację.

Podczas podstawowego kursu pierwszej pomocy zostaną omówione między innymi takie zagadnienia jak:

Standardy postępowania w ratownictwie przedmedycznym
Łańcuch przeżycia
Reakcja organizmu na niedotlenienie
Aspekty prawne udzielania pomocy
Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia
Metody właściwego wezwania pomocy, telefony alarmowe
Pozycja boczna – ćwiczenia sytuacyjne
Ocena osoby nieprzytomnej
Ocena funkcji życiowych
Postępowanie z osobą nieprzytomną, zadławioną
Praktyczna nauka prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jednego i dwóch ratowników
Dodatkowo możemy rozszerzyć szkolenie o moduł z użycia defibrylatora AED.

Jest to rozszerzona wersja szkolenia podstawowego pierwszej pomocy (BLS), nastawiona na naukę skutecznej resuscytacji z wykorzystaniem AED. Każdy z uczestników szkolenia ma możliwość praktycznego użycia AED podczas pierwszej pomocy.

Czas trwania kursu oraz cena jest ustalana indywidualnie. .

Każdy z uczestników szkolenia pierwszej pomocy otrzymuje imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy

Cały dochód z wykonanej usługi jest przeznaczany na cele statutowe naszej fundacji. W tym na działalność Grupy Ratowniczej działającej w ramach naszej Fundacji.

W sprawie wyceny skontaktuj się z nami.

Powiązane zdjęcia: