Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – KPP

Home / Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – KPP
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy  – KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – KPP

KURS PIERWSZEJ POMOCY

Celem kursu jest przygotowanie członków jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

ADRESACI:

  • Państwowa Straż Pożarna,
  • Ochotnicza Straż Pożarna,
  • Zakładowa Straż Pożarna,
  • WOPR, GOPR, TOPR,

CERTYFIKAT: Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie i uzyskuje tytuł „RATOWNIKA”.

EGZAMIN TEORETYCZNY: Test 30 zadań testowych wybranych przez komisję, spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych.

EGZAMIN PRAKTYCZNY: dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

TRYB KURSU: dzienny, wieczorny i weekendowy.

CZAS TRWANIA: 66 godzin dydaktycznych (25 godzin zajęć teoretycznych + 41 godzin zajęć praktycznych).

[huge_it_forms id=”4″]

Powiązane zdjęcia: