Ślubowanie naszych ratowników

Home / O nas / Ślubowanie naszych ratowników
Ślubowanie naszych ratowników

Ślubowanie naszych ratowników

 

 

Nasi ratownicy składają uroczyste przyrzeczenie w obecności władz fundacji, otrzymuje odznakę służbową, legitymacje oraz certyfikat.

 

„Ja niżej podpisany uroczyście i dobrowolnie pod słowem honoru, w poczuciu odpowiedzialności, świadomy zagrożeń i podejmowanego ryzyka, przyrzekam:

Póki zdrowy jestem stawić się na każde wezwanie Naczelnika lub jego zastępcy w oznaczonym miejscu i czasie, o każdej porze roku czy dnia bez względu na stan pogody, aby śpieszyć z pomocą ludziom, których życie bądź zdrowie jest w niebezpieczeństwie;

Będę przestrzegał statuu EMS PL i bronił jego ;

Polecenia Naczelnika, jego zastępców, kierowników sekcji oraz kierujących akcjami ratowniczymi będę wykonywał rzetelnie i gorliwie, pamiętając że od mojego działania zależy zdrowie i życie ludzkie.

Przyrzeczenie swoje na znak dobrej woli – przez podanie ręki Naczelnikowi – potwierdzam.„

 
 

Powiązane zdjęcia: